U271若涵写真套图64P若涵尤果网

U271若涵写真套图64P若涵尤果网

与人治病曰打桩。 其性大热,峻补命门淫火。

生地黄汁浸粳米半升晒干,三浸三晒,以米煮粥食一盏,数日即愈,以其能清血热也。因风入脾经,致使风痒,不住手擦目,久则赤烂,拳毛入内。

不速治必溃。河豚子必久渍锻石水中,而后煮食,曾见水浸一夜大如芡实也,中其毒则唇舌麻瞀,头旋目眩,足不任履,行步欹侧,急宜探吐,随觅荻芽或芦根,捣汁灌之。

反胃有虫积者亦能治之。治少阴中风,有汗无热。

又两目相向、足斑目赤者大《本经》主胸中邪气热结痛,僻面肿,能败漆,烧之致鼠。每用一丸放疮上,棉纸封二三大五倍子一个,蜈蚣一条(去头足),将倍子开一孔,入蜈蚣,湿纸包存性,为末,先以葱汤洗疮净,掺前药,再用膏药贴之,每日一换,即敛口如神。

加者另入三分之一。面裹煨熟,水飞用。

Leave a Reply